MXM Consulting Engineers

Objekti


1 2 »


Ēkas A.Čaka ielā 123 (1465m2) tehniskā apsekošana

Pasūtītājs: SIA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra

Laiks: 2013Kokapstrādes uzņēmuma būvju, Pastendē, Talsu novadā, tehniskā apsekošana

Pasūtītājs: SIA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra

Laiks: 2013


17 ēku un būvju Čiekurkalna 3.šķērslīnijā, Rīgā, tehniskā apsekošana

Pasūtītājs: SIA PILLAR 11

Laiks: 2013


Sauso sadzīves atkritumu šķirošanas ēkas būvniecības Tehniskā projekta ekspertīzes veikšana

Pasūtītājs: SIA VERECO

Laiks: 2012


Ēkas Kuldīgas ielā 2, Ventspilī tehniskā stāvokļa izpēte

Pasūtītājs: Ventspils nekustamie īpašumi

Laiks: 2011


Tehniskās apsekošanas veikšana objektam: „Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs „Mucenieki”

Pasūtītājs: LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Laiks: 2009Jaunā Rīgas teātra ēku pilnas pirmsprojekta tehniskās, inženierģeoloģiskās, topoģeodēziskās un arhitektoniski-mākslinieciskās izpētes darbu veikšana

Objekta adrese: Lāčplēša iela 25 un Ģertrūdes iela 28, Rīga

Pasūtītājs: VAS "Valsts nekustamie īpašumi”

Laiks: 2007–2008 


Tehniskā projekta ekspertīze „AS Lauma telpu grupas rekonstrukcija Liepājā”

Objekta adrese: Ziemeļu ielā 19, Liepājā

Pasūtītājs: LSEZ SIA „IG Latvia”

Laiks: 2007 Transportbetona ražotnes būvniecības tehniskā projekta ekspertīze

Objekta adrese: Cukura ielā 38, Liepāja

Pasūtītājs: SIA „CTB Betons”

Laiks: 2007Tehniskā projekta ekspertīze

Objekta adrese: "Nordic Hotel BellevuenRaiņa bulvāris 33, Rīga

Pasūtītājs: SIA „Marno J”

Laiks: 2006


1-10 11-12