MXM Consulting Engineers

Objekti
Ēku (būvju) un saistīto komunikāciju Hanzas ielā 14C, Rīgā, nojaukšanas projekta izstrāde

Pasūtītājs: SIA NEW HANZA CITY

Laiks: 2014Ēku (būvju) un saistīto komunikāciju (17 būves; 2.7ha) Čiekurkalna 3.šķērslīnijā, Rīgā, nojaukšanas projekta izstrāde

Pasūtītājs: SIA PILLAR 11

Laiks: 2013

Ventspils Kultūras centra ēkas jumta renovācijas Tehniskais projekts un autoruzraudzība

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs

Laiks: 2012Hidrācijas iecirkņa un noliktavas nojaukšanas tehniska projekta izstrāde

Pasūtītājs: AS LIEPĀJAS OSTA LM

Laiks: 2012Tehniskā projekta izstrāde "Pie Durbes ezera
laivu piestātnes, autostāvvietas izbūve un piebraucamā ceļa rekonstrukcija"

Pasūtītājs: Durbes novada dome

Laiks: 2011


Liepājas koncertzālesLielais dzintars” ārējo un iekšējo elektrotīklu projekts

Pasūtītājs: LR Kultūras ministrija

Laiks: 2008 - pašlaik


Ārējo elektrotīklu projekts objektam:

Duntes iela b/n, Rīgā

Pasūtītājs: AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze”

Laiks: 2008


VID Silenes robežkontroles punkta elektroapgādes projekta izstrādi

Pasūtītājs: AS Latvenergo Sadales tikls Austrumu reģions

Laiks: 2007Irlavas vidusskolas tehniskā apsekošana un skiču projekta izstrāde

Pasūtītājs: Irlavas pagasta padome

Laiks: 2006