MXM Consulting Engineers

Objekti


« 1 2 3 4 »

Transportbetona ražotnes būvniecības tehniskā projekta ekspertīze

Objekta adrese: Cukura ielā 38, Liepāja

Pasūtītājs: SIA „CTB Betons”

Laiks: 2007


VID Silenes robežkontroles punkta elektroapgādes projekta izstrādi

Pasūtītājs: AS Latvenergo Sadales tikls Austrumu reģions

Laiks: 2007Tehniskā projekta ekspertīze

Objekta adrese: "Nordic Hotel BellevuenRaiņa bulvāris 33, Rīga

Pasūtītājs: SIA „Marno J”

Laiks: 2006Baltijas jūras parka būvniecības tehniskā projekta ekspertīze

Objekta adrese: Klaipēdas 138, Liepāja

Pasūtītājs: SIA „Baltic Sea Park Development”

Laiks: 2006 Būvuzraudzība "Dailes teātris”

Objekta adrese: Brīvības iela 75, Rīga

Pasūtītājs: LR Kultūras ministrijas / SIA „PRO VIA”

Darbība un apraksts: Dailes teātra rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība

Laiks: 2006 Irlavas vidusskolas tehniskā apsekošana un skiču projekta izstrāde

Pasūtītājs: Irlavas pagasta padome

Laiks: 2006Muitas kontroles punkta  ”Šķirotava” būvniecības projekta vadība un būvuzraudzība

Pasūtītājs: LR Valsts Ieņēmumu dienests 

Laiks: 2005 – 2006


Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss z/s ”Ivulla”

Pasūtītājs: z/s ”Ivulla”;  

Darbība un apraksts: projekta izstrāde, būvniecības konkursa sagatavošana un vadīšana, būvniecības projekta vadība un būvuzraudzība. Dokumentu noformēšana atbilstoši SAPARD piešķirto līdzekļu programmas prasībām.

 Laiks: 2004  –2005


Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss ”Eipuri”

Objekta adrese: z/s Veģi, Rīgas rajons, Sējas pagasts Pasūtītājs: z/s ”Veģi”;  

Darbība un apraksts: projekta izstrāde, būvniecības konkursa sagatavošana un vadīšana, būvniecības projekta vadība un būvuzraudzība. Dokumentu noformēšana atbilstoši SAPARD piešķirto līdzekļu programmas prasībām.

 Laiks: 2004  –2005


Rekonstrukcijas darbu ekonomiskās un tehniskās ekspertīzes veikšana 

Pasūtītājs: a/s ”Latvijas kuģniecība”  

Darbība un apraksts: ekspertīzes atzinuma sagatavošana, izvērtējot veikto darbu kvalitātes izvērtējumu un atbilstību līgumam, kā arī izmaksu atbilstību līgumam.   

Laiks: 2005