MXM Consulting Engineers

Objekti


« 1 2 3 4 »


Tehniskā projekta izstrāde "Pie Durbes ezera
laivu piestātnes, autostāvvietas izbūve un piebraucamā ceļa rekonstrukcija"

Pasūtītājs: Durbes novada dome

Laiks: 2011


Liepājas koncertzālesLielais dzintars” ārējo un iekšējo elektrotīklu projekts

Pasūtītājs: LR Kultūras ministrija

Laiks: 2008 - pašlaik


 

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības
objektu būvniecības līgumos Vangažos

 

Pasūtītājs: LR Vides miistrija / SIA Vangažu ūdens 

Laiks: 2008 – 2012

 

Izpildītājs: Personu grupa "COWI Latvia & MXM"

SIA MXM - būvuzraudzība

COWI Latvia - inženiera pakalpojumi
Būvuzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu
būvniecības līgumos Baldonē

 

Pasūtītājs: LR Vides miistrija / SIA Būks  

Laiks: 2008 – 2010

 

Izpildītājs: Personu grupa "COWI Latvia & MXM"

SIA MXM - būvuzraudzība

COWI Latvia - inženiera pakalpojumiTehniskās apsekošanas veikšana objektam: „Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs „Mucenieki”

Pasūtītājs: LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Laiks: 2009


Valsts robežsardzes koledžas apmācību poligona „Janapole" rekonstrukcijas būvuzraudzība

Objekta adrese: „Janapole”, Čornaja pag., Rēzeknes rajons

Pasūtītājs: Valsts robežsardzes Galvenā pārvalde

Laiks: 2009

Konkursa nolikuma un TEP izstrāde

Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas Domes Kultūras pārvalde

Darbība un apraksts: saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu sagatavot Daudzfunkcionāla centra - Austrumlatvijas koncertzāle Rēzeknē metu konkursa nolikumu; izstrādāt Daudzfunkcionālais centra - Austrumlatvijas koncertzāle Rēzeknē tehniski ekonomisko pamatojumu; konceptuālas koptāmes izstrādāšana; Metu konkursa ietvaros kā ekspertam piedalīties žūrijas komisijas darbā, sagatavojot ziņojumus par piedāvājumu atbilstību Metu konkursa nolikuma prasībām

Laiks: 2008-2009

Izpildītājs: Pilnsabiedrība "COWI Latvia & MXM"


Ārējo elektrotīklu projekts objektam:

Duntes iela b/n, Rīgā

Pasūtītājs: AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze”

Laiks: 2008Jaunā Rīgas teātra ēku pilnas pirmsprojekta tehniskās, inženierģeoloģiskās, topoģeodēziskās un arhitektoniski-mākslinieciskās izpētes darbu veikšana

Objekta adrese: Lāčplēša iela 25 un Ģertrūdes iela 28, Rīga

Pasūtītājs: VAS "Valsts nekustamie īpašumi”

Laiks: 2007–2008 


Tehniskā projekta ekspertīze „AS Lauma telpu grupas rekonstrukcija Liepājā”

Objekta adrese: Ziemeļu ielā 19, Liepājā

Pasūtītājs: LSEZ SIA „IG Latvia”

Laiks: 2007