MXM Consulting Engineers

Objekti
Ēkas A.Čaka ielā 123 (1465m2) tehniskā apsekošana

Pasūtītājs: SIA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra

Laiks: 2013