MXM Consulting Engineers

Objekti
Kokapstrādes uzņēmuma būvju, Pastendē, Talsu novadā, tehniskā apsekošana

Pasūtītājs: SIA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra

Laiks: 2013