MXM Consulting Engineers

Objekti
Hidrācijas iecirkņa un noliktavas nojaukšanas tehniska projekta izstrāde

Pasūtītājs: AS LIEPĀJAS OSTA LM

Laiks: 2012