MXM Consulting Engineers

ObjektiSauso sadzīves atkritumu šķirošanas ēkas būvniecības Tehniskā projekta ekspertīzes veikšana

Pasūtītājs: SIA VERECO

Laiks: 2012