MXM Consulting Engineers

ObjektiĒkas Kuldīgas ielā 2, Ventspilī tehniskā stāvokļa izpēte

Pasūtītājs: Ventspils nekustamie īpašumi

Laiks: 2011Tehniskā projekta izstrāde "Pie Durbes ezera
laivu piestātnes, autostāvvietas izbūve un piebraucamā ceļa rekonstrukcija"

Pasūtītājs: Durbes novada dome

Laiks: 2011