MXM Consulting Engineers

Objekti


 

Būvuzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības
objektu būvniecības līgumos Vangažos

 

Pasūtītājs: LR Vides miistrija / SIA Vangažu ūdens 

Laiks: 2008 – 2012

 

Izpildītājs: Personu grupa "COWI Latvia & MXM"

SIA MXM - būvuzraudzība

COWI Latvia - inženiera pakalpojumi
Būvuzraudzības pakalpojumi ūdenssaimniecības objektu
būvniecības līgumos Baldonē

 

Pasūtītājs: LR Vides miistrija / SIA Būks  

Laiks: 2008 – 2010

 

Izpildītājs: Personu grupa "COWI Latvia & MXM"

SIA MXM - būvuzraudzība

COWI Latvia - inženiera pakalpojumi