MXM Consulting Engineers

ObjektiKonkursa nolikuma un TEP izstrāde

Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas Domes Kultūras pārvalde

Darbība un apraksts: saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu sagatavot Daudzfunkcionāla centra - Austrumlatvijas koncertzāle Rēzeknē metu konkursa nolikumu; izstrādāt Daudzfunkcionālais centra - Austrumlatvijas koncertzāle Rēzeknē tehniski ekonomisko pamatojumu; konceptuālas koptāmes izstrādāšana; Metu konkursa ietvaros kā ekspertam piedalīties žūrijas komisijas darbā, sagatavojot ziņojumus par piedāvājumu atbilstību Metu konkursa nolikuma prasībām

Laiks: 2008-2009

Izpildītājs: Pilnsabiedrība "COWI Latvia & MXM"