MXM Consulting Engineers

ObjektiJaunā Rīgas teātra ēku pilnas pirmsprojekta tehniskās, inženierģeoloģiskās, topoģeodēziskās un arhitektoniski-mākslinieciskās izpētes darbu veikšana

Objekta adrese: Lāčplēša iela 25 un Ģertrūdes iela 28, Rīga

Pasūtītājs: VAS "Valsts nekustamie īpašumi”

Laiks: 2007–2008