MXM Consulting Engineers

Objekti


Tehniskā projekta ekspertīze „AS Lauma telpu grupas rekonstrukcija Liepājā”

Objekta adrese: Ziemeļu ielā 19, Liepājā

Pasūtītājs: LSEZ SIA „IG Latvia”

Laiks: 2007