MXM Consulting Engineers

ObjektiTransportbetona ražotnes būvniecības tehniskā projekta ekspertīze

Objekta adrese: Cukura ielā 38, Liepāja

Pasūtītājs: SIA „CTB Betons”

Laiks: 2007