MXM Consulting Engineers

ObjektiBaltijas jūras parka būvniecības tehniskā projekta ekspertīze

Objekta adrese: Klaipēdas 138, Liepāja

Pasūtītājs: SIA „Baltic Sea Park Development”

Laiks: 2006