MXM Consulting Engineers

Objekti


Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss z/s ”Ivulla”

Pasūtītājs: z/s ”Ivulla”;  

Darbība un apraksts: projekta izstrāde, būvniecības konkursa sagatavošana un vadīšana, būvniecības projekta vadība un būvuzraudzība. Dokumentu noformēšana atbilstoši SAPARD piešķirto līdzekļu programmas prasībām.

 Laiks: 2004  –2005