MXM Consulting Engineers

Objekti


Rekonstrukcijas darbu ekonomiskās un tehniskās ekspertīzes veikšana 

Pasūtītājs: a/s ”Latvijas kuģniecība”  

Darbība un apraksts: ekspertīzes atzinuma sagatavošana, izvērtējot veikto darbu kvalitātes izvērtējumu un atbilstību līgumam, kā arī izmaksu atbilstību līgumam.   

Laiks: 2005