MXM Consulting Engineers

Objekti
Starptautiskās lidostas „Rīga” rekonstrukcija

Pasūtītājs: VAS Starptautiska lidosta „Rīga”

Darbība un apraksts: Būvdarbu vadība

Laiks: 2001