MXM Consulting Engineers

Objekti


1 2 3 4 »


Ēku (būvju) un saistīto komunikāciju Hanzas ielā 14C, Rīgā, nojaukšanas projekta izstrāde

Pasūtītājs: SIA NEW HANZA CITY

Laiks: 2014Ēku (būvju) un saistīto komunikāciju (17 būves; 2.7ha) Čiekurkalna 3.šķērslīnijā, Rīgā, nojaukšanas projekta izstrāde

Pasūtītājs: SIA PILLAR 11

Laiks: 2013Ēkas A.Čaka ielā 123 (1465m2) tehniskā apsekošana

Pasūtītājs: SIA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra

Laiks: 2013Kokapstrādes uzņēmuma būvju, Pastendē, Talsu novadā, tehniskā apsekošana

Pasūtītājs: SIA Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra

Laiks: 2013


17 ēku un būvju Čiekurkalna 3.šķērslīnijā, Rīgā, tehniskā apsekošana

Pasūtītājs: SIA PILLAR 11

Laiks: 2013

Ventspils Kultūras centra ēkas jumta renovācijas Tehniskais projekts un autoruzraudzība

Pasūtītājs: Ventspils pilsētas domes Kultūras centrs

Laiks: 2012Hidrācijas iecirkņa un noliktavas nojaukšanas tehniska projekta izstrāde

Pasūtītājs: AS LIEPĀJAS OSTA LM

Laiks: 2012


Sauso sadzīves atkritumu šķirošanas ēkas būvniecības Tehniskā projekta ekspertīzes veikšana

Pasūtītājs: SIA VERECO

Laiks: 2012


Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, Augšzemes ielā 7, Rīgā renovācijas projektu vadība un būvuzraudzība

Pasūtītājs: SIA EKTORNET

Laiks: 2012


Ēkas Kuldīgas ielā 2, Ventspilī tehniskā stāvokļa izpēte

Pasūtītājs: Ventspils nekustamie īpašumi

Laiks: 2011