MXM Consulting Engineers

Pakalpojumi

  • Projektu vadība
  • Būvuzraudzība un inženierkonsultācijas
  • Tehniskā apsekošana un tehniskā ekspertīze
  • Būvprojektu ekspertīze
  • Nojaukšanas projektu izstrāde
  • Darbu organizācijas projektu (DOP) izstrāde
  • Darbu veikšanas projektu (DVP) izstrāde